't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

HR advies op abonnementsbasis

HR advies op abonnementsbasis biedt veel voordelen. Met het abonnement van 't Alternatief Personeel & Organisatieadvies bent u verzekerd van optimale service tegen een vast tarief. Ondersteuning op het gebied van HR vraagstukken gedurende het jaar op het moment dat u het nodig hebt.

Herkent u zich in de volgende punten:

U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?

 • U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken?
 • Een zieke werknemer binnen de organisatie? Hoe gaat u hier mee om?
 •  U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • Een zieke werknemer binnen de organisatie? Hoe gaat u hier mee om?
 •  Beoordelingsgesprekken opzetten? Wat zijn de stappen?
 •  Welke rechten en plichten hebt u in een arbeidsjuridisch proces?
 •  U wilt sparren met een deskundige over de inrichten van uw organisatie
 •  U wilt weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe WWZ?
 •  Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?
 •  Arbeidsdocumenten laten controleren?
 •  U wilt een personeelshandboek opstellen of laten controleren?


Wij hebben de expertise in huis om u verder te helpen. Inmiddels jarenlange ervaring in het HR vakgebied, waardoor geen vraagstuk ons raar in de oren klinkt! 

Voor wie?

Voor wie is een HR abonnement bestemd? Voor alle MKB en MKB+ ondernemers.

Is een HRM Abonnement interessant voor u?

Wanneer is een abonnement op onze HRM-diensten voor u interessant?

Een HRM-abonnement is interessant voor u in de volgende situaties:

 • Uw bedrijf beschikt (nog) niet over een afdeling HR. De omvang van uw organisatie is zodanig dat u wel HR-diensten nodig hebt, maar dat u anderzijds te klein bent om volledig een HRM-functionaris in dienst te nemen (te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet).
 • U wilt uw afdeling HR verder professionaliseren en u hebt tijdelijk externe expertise nodig
 • Uw huidige afdeling HR heeft het zo druk dat u tijdelijke aanvulling nodig hebt
 • Uw bedrijf zit in een sterke groeifase of moet inkrimpen (ook de afdeling HR).

Voordelen inhuren HRM Adviseur?

Om deze redenen kiest u voor een HRM Adviseur:

 •  U krijgt een vaste HRM-adviseur als aanspreekpunt, zodat u zich kunt focussen op die activiteiten waar u goed in bent. Bovendien heeft u aanvullende kennis en expertise in huis met actuele vakkennis en een gedegen praktijkervaring. Wij zijn als HRM Adviseur, uw vertrouwenspersoon en strategisch partner op HRM-onderwerpen. 
 • Bovendien zijn wij altijd beschikbaar. Hebt u een urgent vraagstuk dan kunt u telefonisch sparren en vraagstukken doornemen. Uiteraard kunnen wij ook bij u langskomen. 
 • Ondernemers verliezen veel tijd en geld aan het onjuist invullen van documenten . Wij kennen de juiste wegen waardoor u geld bespaar bij zaken als: verzuim, het voorkomen van UWV-sancties, de aanleg van de juiste dossiers bij een ontslagzaak, de juiste werving- en selectieprocedure etc. 
 • De tarieven die u betaalt zijn aantrekkelijk terwijl u continuïteit hebt voor HRM-diensten met een hoge kwaliteit. U betaalt pas meer wanneer u extra dienstverlening nodig heeft.

Flexibel en 'opmaat'

Maximaal voordeel, zonder vervelende verrassingen achteraf: Bij 't Alternatief HRM  heeft u de mogelijkheid een serviceabonnement af te sluiten. Het abonnement voorziet in op maat afgestemde HR capaciteit op het moment dat u het nodig hebt.

Voor een vast bedrag per maand of per jaar kunt u gebruik maken van onze telefonische / e-mail service en beschikt u over een aantal vooraf overeengekomen advies uren. Met de telefonische / e-mail service krijgt u snel een antwoord op korte en algemene vragen.

 De advies uren kunt u naar eigen inzicht inzetten voor meer complexe vraagstukken op het gebied van HRdie op dat moment binnen uw organisatie spelen.


Kortom met ons HR abonnement bieden wij u een snelle en flexibele oplossing tegen een zeer scherpe prijs.

Dit kunnen wij u doen?

Sluit u bij ons een HRM Abonnement af dan krijgt u ondersteuning bij deze werkzaamheden

 • werving en selectie van uw medewerkers;
 • het opzetten van functie- en taakomschrijvingen c.q. het (door)ontwikkelen van uw organisatiemodel;
 • begeleiding bij vraagstukken rond ontslag;
 • begeleiding bij verbetertrajecten indien uw medewerker onvoldoende functioneert;
 • advies en begeleiding rond ziekteverzuim en de regelgeving daaromtrent (Wet Verbetering Poortwachter);
 • advies en begeleiding bij reorganisatie;
 • het opzetten van personeelsdossiers;
 • invoeren van functioneringsgesprekken c.q. beoordelingsgesprekken (invoeren en ontwikkelen van beoordelingssystematieken);
 • ontwikkelen en implementeren opleidingsbeleid;
 • (door) ontwikkelen van HRM-visie inzake instroom, doorstroom en uitstroom;
 • sparringpartner omtrent organisatievraagstukken c.q. personeelsaangelegenheden.

Abonnementsvormen

Onze abonnementsvormen zijn talrijk. Eigenlijk is het heel simpel. U sluit bij ons een abonnement af voor het aantal uren dat u denkt nodig te hebben. In samenspraak stellen we de voorwaarden op.  

Basisabonnement:

 1-8 uur per maand

Basis Plus

9-15 uur per maand

Uitgebreid abonnement

16-24 uur per maand 

Uitgebreid PLUS

25-40 uur per maand 

Comfort

41-60 uur per maand  

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Stel u sluit een Basisabonnement af voor de periode van 1 jaar. U beschikt in dat jaar over 96 uur aan adviesuren te verdelen over 12 maanden.

 • Facturering van het jaarbedrag geschiedt in 12 termijnen op de 1e van iedere maand. Betaling dient binnen 10 dagen te geschieden.
 • Per maand beschikt u over gemiddeld 12 adviesuren. In de praktijk zal blijken of u de ene maand 12 uren nodig heeft en de andere maand 4 uren.
 • Maandelijks ontvangt u een overzicht van de bestede uren en het aantal uren die u binnen het abonnement nog tot uw beschikking heeft.
 • Bij overschrijding van de uren wordt het tarief gehanteerd op uurbasis dat bij uw abonnement hoort. Wanneer u denkt dat u het aantal uren structureel gaat overschrijden kunt u direct opschalen naar een uitgebreider abonnement.
 • Wanneer blijkt dat u de uren van het Basisabonnement niet geheel heeft benut, dan kunt u 10% van de uren meenemen naar een volgend boekjaar. Bijvoorbeeld: bij een basisabonnement kunt u maximaal 9,6 uur meenemen naar een volgend boekjaar.

Tussentijdse opzegging

Een abonnement kunt u op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Bij opzegging worden werkelijk bestede uren naar rato verrekend.

Verlenging

Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Aan het eind van iedere periode evalueren wij met u onze dienstverlening. Op basis daarvan kunt u kiezen voor verlenging c.q. opschaling van het huidige abonnement.


Vrijblijvend gesprek om uw mogelijkheden te verkennen?

Neem dan direct contact op  Contact  dan maken wij direct een afspraak!