't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

Familieruzie of familieproblemen?

Kies voor mediation als er sprake is van:

  • Ouder-kind geschillen

  • Zorg voor de ouders

  • Kwesties rondom jeugdzorg

  • Kwesties rondom adoptie

  • Onroerende zaken

  • Familiebedrijven (zie ook  Zakelijk geschil )